Klachtenregeling

Ontevreden of een klacht?

Ouders kunnen een ander idee hebben over de uitvoering van de kinderopvang. Mochten ouders hier tegenaanlopen, kan er altijd contact opgenomen met de leidsters. 

Mochten we er samen niet uit kunnen komen, is er de mogelijkheid om de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang te benaderen. Zie geschillencommissie.nl. Ook de oudercommissie kan hier terecht.