Oudercommissie

in de maandelijkse nieuws brief staat vermeld welke ouders er op dit moment de oudercommissie vertegenwoordigen 

Wat is het doel van de oudercommissie?

  • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen.
  • Invloed uitoefenen op het beleid van het kinderdagverblijf.
  • De communicatie bevorderen tussen ouders en de leidsters en tussen de ouders onderling.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de ouderraad?

De oudercommissie denkt concreet mee over verschillende zaken.Het (pedagogisch) beleid, de hygiëne, de veiligheid van de kinderen en de sfeer binnen het kinderdagverblijf zijn enkele voorbeelden.

Ook is het mogelijk dat de oudercommissie ondersteunt bij verschillende activiteiten en mogelijk zelf extra activiteiten organiseert zoals bijvoorbeeld een thema avond.

Contact

Natuurlijk bepaalt de oudercommissie niet alleen. Meningen van andere ouders zijn erg belangrijk. Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact met ons op. Ook is het mogelijk ons persoonlijk aan te spreken op het kinderdagverblijf of ons te mailen.