visie BSO

’t Eerste Stapje vindt dat de buitenschoolse opvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn. Voornaamste hierbij is dat de kinderen veiligheid en geborgenheid geboden wordt. Dit wordt bereikt door op een ontspannen en ongedwongen manier met de kinderen om te gaan en de kinderen te leren ook zo met elkaar om te gaan, alles in een gemoedelijke sfeer. 

Op de buitenschoolse opvang zijn vaste leidsters aanwezig, zodat er een goede vertrouwen- hechtheidrelatie met de kinderen opgebouwd kan worden. Ieder kind heeft zijn eigen identiteit en mogelijkheden, waar de leidsters hun benaderingswijze op aanpassen. Om dit goed te laten verlopen, wordt veel belang gehecht aan een goede afstemming tussen ouders en het team van de BSO. De haalgesprekken van iedere dag zijn hiervoor een groot belang.

Onze visie op de kinderopvang hebben wij uitgebreid uitgewerkt in onze beleidsplannen. Het beleidsplan BSO kunt u via de button hieronder inzien en/of downloaden.