Visie kinderdagverblijf

’t Eerste Stapje vindt dat kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn. Het voornaamste hierbij is dat de kinderen veiligheid en geborgenheid geboden wordt. Dit wordt bereikt door op een ontspannen en ongedwongen manier met de kinderen om te gaan en de kinderen te leren ook zo met elkaar om te gaan, alles in een gemoedelijke sfeer.

Op iedere groep zijn vaste leidsters aanwezig, zodat er een goede vertrouwen- hechtheidrelatie met de kinderen opgebouwd kan worden. Het bieden van een duidelijke structuur is belangrijk. Zo weten de kinderen wat ze kunnen verwachten op de dagen dat ze op het kinderdagverblijf zijn.

Onze visie op de kinderopvang hebben wij uitgebreid uitgewerkt in onze beleidsplannen. Het beleidsplan KDV kunt u via de button hieronder inzien en/of downloaden.